top of page

Øresus

Tinnitus (H93.1)

Tinnitus (H93.1) kan være svært plagsomt. Tinnitus er en opplevelse av lyd i øret eller i hodet, og lyden kan variere fra bass til høyfrevens. Tinnitus er vanlig hos mennesker, det er anslått at så mange som inntil 17% av befolkningen vil oppleve tinnitus i større eller mindre grad i løpet av livet. For omlag 4% blir plagene omfattende. Det har vært en  utbredt oppfatning lenge at dette er tilstander man bare må lære seg å leve med, men de senere årene har forskning bidratt til å kunne utvikle nevropsykologiske modeller som viser at gjennom et habitueringsprogram kalt Tinnitus Habituation Programme eller Tinitus Retraining Therapy (TRT), opplever så mange som 80% av tinnitusrammede en signifikant forbedring. Denne metoden består av en kombinasjon av lavfrekvent, bredspektret lyd samt pedagogisk-psykologisk rådgivning for å avlære negative tankeprosesser og fokus på tinnitus. Målet er at pasienten ikke lenger har fokus på sin tinnitus og kan klare å eliminere vekk denne lyden fra sitt fokus i det daglige, slik at lyden ikke lenger er enerverende eller plagsom.

 

Tinnituslyd varierer fra person til person. Det kan oppleves som en brummende, ringende eller pipende lyd. Pulserende eller konstant. Alle varianter er derfor innenfor normalen.

bottom of page