top of page

Timebestilling og priser

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva du trenger. 

Vi har mønsteravtaler med HELFO, som er en ytre etat under Helsedirektoratet. De forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.
 
Audiopedagogisk behandling og rådgivning dekkes av Helfo i sin helhet på dagtid hos oss, herunder også nedsatt lydtoleranse/ hyperacusis H93.2. Takstene er satt av Helfo. Gledelig nytt i 2022 er at også tinnitus dekkes av denne ordningen.

Henvisning fra en øre-nese-halslege eller spesialisthelsetjeneste, sykehus m.v. er å foretrekke, men ikke nødvendig, da fastlege også nå kan henvise direkte til oss for å få behandlingen dekket. Benytt gjerne standard henvisningsskjema eller epikrise med henvisning. Legen finner oss også på Norsk helsenett (HER-ID 184443) og kan sende henvisning elektronisk til oss .  
 

For pasienter med henvisning:
Konsultasjoner dekkes i sin helhet av Helfo - (Hver enkelttime har verdi på kr 1218,-) Første gangs konsultasjon kr 2543 (dobbelttime oppstartstakst). Dette vil si at med henvisning tilkommer ingen egenandel for behandling på hverdager.

For timer i helgen tilkommer en egenandel på kr 1218,- per enkeltkonsultasjon. Egenandelen belastes pasienten med faktura etter timen.For private konsultasjoner:​
Alle pasienter uansett diagnose kan selvsagt booke time uten henvisning, og bekoster dette da selv. For pasienter med helseforsikring og som ønsker private timer raskt, gjelder også disse prisene:

For enkeltkonsultasjoner før kl 1630 man-fre kr 1811,-

For enkeltkonsultasjoner etter kl 1630 man-fre kr 2322,-

For enkeltkonsultasjoner lør og søn kr 3444,-

Beløpet belastes pasienten med faktura etter timen.

Merk avbestillingsregler:
Timer som ikke er avbestilt innen 48 timer før konsultasjon, må i sin helhet dekkes av pasienten. Dette gjelder for alle pasienter uansett diagnose, om du har henvisning eller ei.

 

Avbestillingsfrist er 48 t / to virkedager før konsultasjon uansett årsak. (Avbestiller du for eksempel en time du skal ha mandag 13:00, må denne avbestilles senest 12:59 torsdag uken før.)

Alle priser reguleres 1.juli hvert år.

bottom of page