Om audiopedagogen

Jeg er utdannet audiopedagog og spesialpedagog med mastergrad fra Universitetet i Oslo.

Jeg setter av god tid til hver enkelt pasient. Hvert tilfelle krever skreddersydde opplegg spesielt tilpasset ditt behov.

Med lang erfaring fra både psykologi og hørselspedagogikk får du gode råd om hva du kan gjøre for å få en bedre hverdag.

All behandling er utprøvd i forskning og 80% av mine pasienter rapporterer god bedring.

audiopedagogen.no