Foredrag og media

Jeg har spesialisert meg på å holde foredrag for både pasienter, pårørende og helsepersonell over hele landet. Jeg spisser foredraget etter deres behov, både for målgruppe og lengde. Ønsker du eller din organisasjon å booke et foredrag eller veiledninger? Foredragspriser varierer etter omfang og hvor i landet det er.

Mange oppmøtte da jeg gjestet en av deres samlinger der for å fortelle om nedsatt lydtoleranse.

Tidligere slagrammede og deres pårørende fikk informasjon om hva som kan gjøres.

Intervju til utdanning.no om hvordan jeg jobber som audiopedagog. Et hyggelig møte på min egen balkong i Oslo. 

Her holder jeg fast foredrag og kurs om tinntus og hyperacusis. Jeg er imponert over fagkunnskapen som er samlet i et stort tverrfaglig team her og pasientene opplever dette som et meningsfylt og godt tilbud.

Satireserien tar for seg ulike momenter som oppfattes irriterende i samfunnet - og i denne serien ble det misofoni jeg skulle forklare.

audiopedagogen.no